Chính sách đào tạo & phát triển

17/09/2019
Đào tạo & phát triển là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách nhân sự của ACSV. Với mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo đức, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và tâm huyết với công việc. 

- Tại ACSV, tất cả các CB-CNV đều có cơ hội tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ theo yêu cầu công việc; theo kế hoạch đào tạo, phát triển hàng năm; ngoài ra Công ty cũng khuyến khích CB-CNV chủ động tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn trong công việc và được Công ty hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí. 

- Hàng năm Công ty còn tổ chức cho CB-CNV xuất sắc tham gia những khóa học bổ sung, hoàn thiện kiến thức để đảm nhận những công việc ở tầm cao hơn: Khóa Nâng cao năng lực quản lý, giám sát, khóa đào tạo giảng viên nội bộ, khóa nâng cao năng lực chuyên môn ....

- Song song với hình thức đào tạo ngoài công việc, ACSV chú trọng tới công tác đào tạo nội bộ: Đào tạo xây dựng Chiến lược, kế hoạch, đào tạo về ISO, 5S hay những buổi chia sẻ về kỹ năng mềm (Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm …) ngoài mục đích chia sẻ kiến thức, kỹ năng những buổi đào tạo nội bộ này tạo ra sự gắn kết và chia sẻ của các CB-CNV Công ty.

Hiện tại, Công ty có nhiều hình thức đào tạo như:

− Các khóa đào tạo hội nhập với CB-CNV mới gia nhập ACSV; 
− Đào tạo nhận thức/ kiến thức về ngành hàng không/ tiêu chuẩn hãng/ đặc thù công nghệ … khi CB-CNV được tiếp nhận  và bàn giao công việc;
− Đào tạo An toàn - Vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ đối với các CB-CNV làm việc tại Nhà ga hàng hóa;
− Các khóa đào tạo về xây dựng/ hoàn thiện các hệ thống quản lý: ISO 9001-2015, KPI, 5S, ISAGO …
− Tổ chức các khóa đào tạo về văn hóa doanh nghiệp, các kỹ năng mềm ... Với sự giảng dạy của các chuyên gia, diễn giả hàng đầu thế giới và Việt Nam; 
− Cử CB-CNV tham gia các khóa học quản lý điều hành: CEO, CPO, CFO, CMO … ở các Đơn vị đào tạo có uy tín trong nước & nước ngoài;
− Đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài đối với những CB-CNV có thành tích xuất sắc và có những đóng góp tích cực trong công việc và cán bộ được quy hoạch;