Tài liệu đào tạo

29/10/2019
Trung tâm đào tạo ACSV với đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm và tận tâm có thể đào tạo tất cả các nghiệp vụ phục vụ hàng hóa hàng không phù hợp với các quy định của pháp luật và tiêu chuẩn chuẩn quốc tế. Trung tâm đào tạo ACSV cũng là địa chỉ tin cậy giúp người lao động trang bị hành trang để phát triển nghề nghiệp của mình.
Dưới đây chỉ là một số hình ảnh đại diện các tài liệu đào tạo mà ACSV có:

Tài liệu đào tạo

Tài liệu đào tạo

Tài liệu đào tạo

Tài liệu đào tạo

Tài liệu đào tạo

Tài liệu đào tạo

Tài liệu đào tạo

Tài liệu đào tạo

Tài liệu đào tạo