Nguồn nhân lực

Với quan niệm “Con người là chìa khóa của sự thành công”, ngay từ những ngày đầu thành lập đến nay, Ban lãnh đạo Công ty luôn chú trọng đầu tư và phát triển đội ngũ nhân sự nòng cốt có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức nghề nghiệp và tâm huyết với công việc thông qua việc tạo dựng môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, cạnh tranh lành mạnh nhưng cũng hết sức cởi mở, đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ nhau. Để đảm bảo bổ sung nguồn lực phù hợp cho định hướng phát triển dài hạn gắn với chiến lược phát triển bền vũng của Công ty, ACSV triển khai đồng thời 3 nhóm giải pháp chiến lược, cụ thể như sau:
• Phát triển nguồn lực nội tại của Đơn vị:
Con người là tài sản quan trọng nhất của Công ty do vậy việc chú trọng công tác bồi dưỡng và phát triển nhân sự nội bộ được quan tâm hàng đầu. Ở ACSV, lộ trình thăng tiến cho từng vị trí chức danh được xác định rõ ràng với các tiêu chuẩn cụ thể và công tác quy hoạch/ định biên nhân sự được thực hiện hàng năm nhằm bảo đảm sự ổn định, kế thừa, duy trì và phát triển của đội ngũ cán bộ, đồng thời nâng cao trình độ, năng lực của CB-CNV. Thêm vào đó, việc luân chuyển công việc cũng được thực hiện thường xuyên ngoài việc tạo điều kiện để CB-CNV rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách cán bộ, nhất là cán bộ trẻ có triển vọng còn có tác dụng giúp cán bộ mở mang kiến thức toàn diện hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển nhân sự lâu dài của Công ty.
• Thu hút nhân tài:
Với chính sách Chiêu hiền đãi sỹ, ACSV luôn chào đón những ứng viên có ước muốn vươn lên bằng khát vọng, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và lòng say mê công việc… gia nhập ngôi nhà chung và cùng với Công ty thực hiện những sứ mệnh của mình. Việc tuyển dụng nhân sự tuân thủ nghiêm ngặt Quy trình Tuyển dụng để đảm bảo tính công khai, khách quan, minh bạch đảm bảo chọn lọc được những ứng viên phù hợp về trình độ, năng lực, đam mê công việc và có chung lý tưởng hoài bão với ACSV.
• Hoàn thiện các chế độ, chính sách tạo động lực làm việc:
Ngoài ra, để đảm bảo duy trì động lực làm việc và tính công bằng trong Công ty, đáp ứng kịp thời với sự thay đổi và phát triển Công ty liên tục cải tiến, áp dụng những hệ thống chế độ chính sách nhân sự hiện đại, tiên tiến để đảm bảo CB-CNV yên tâm làm việc và thu hút được nhiều hơn nữa những nhân tài gia nhập và gắn bó với Công ty. Ở ACSV, CB-CNV sẽ được lắng nghe, chia sẻ và được tin tưởng giao phó những trọng trách công việc nhằm kích thích những tiềm năng tiềm ẩn của mỗi người cũng như có cơ hội để nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn của mình.

Bằng những giải pháp cụ thể và được thực thi một cách có hiệu quả ACSV đã và đang xây dựng cho mình một đội ngũ nhân sự vững mạnh, trách nhiệm, chuyên nghiệp và tin cậy để đảm bảo thực hiện tốt chiến lược phát triển của Công ty trong tương lai.