không có ảnh
14 02/2020
Thông báo tuyển dụng nhân viên chất xếp hàng hóa hàng không
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2019
14 11/2019
Căn cứ tình hình nhân sự thực tế tại các Phòng/ Đội đồng thời nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty CP dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV), Công ty ACSV thông báo về...
Tin tuyển dụng 2019
25 07/2019
nội dung tóm tắt
Tại ACSV, nguồn vốn con người luôn được quan tâm đầu tư, phát triển để bắt kịp với sự đi lên của chất lượng dịch vụ và yêu cầu từ khách hàng.
12 06/2019
Yếu tố con người là căn bản cốt lõi trong mọi hoạt động của Công ty. Mọi thành công ACSV có được đều bắt nguồn từ sự nỗ lực đóng góp không ngừng nghỉ của từng người lao động. Song ...