Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV)
Nhập thông tin để gửi yêu cầu
Số AWB(AWB No)(bạn phải nhập đủ 11 ký tự)
Email
Thông tin chuyến bay
Chuyến bay (Booking flight)
Ngày (Date) - VD: 10/10/2019
Sân bay khởi hành (Airport of departure)
Sân bay đến (Airport of destination)
Hành trình (Routing)
Thông tin đơn hàng
Tên hàng (Commodity of goods)
Số kiện (No of pieces)
Trọng lượng (Gross weight)
Loại bao bì (Package)
Thông tin người gửi/nhận
Người gửi (Shipper’s name)
Số điện thoại
Fax
Địa chỉ (Address)
Mã số thuế (Tax code)
Người yêu cầu dịch vụ (Payer’s name)
Số điện thoại
Fax
Địa chỉ (Address)
Mã số thuế (Tax code)
Người nhận (Consignee’s name)
Số điện thoại
Fax
Địa chỉ (Address)
Lưu ý: Kiểm tra lại toàn bộ nội dung trước khi