BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
Quý khách vui lòng tải về bảng giá dịch vụ hàng không của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không - ACSV. 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHI HÀNG KHÔNG - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/11/2018 
Quý khách vui lòng tải về bảng giá dịch vụ phi hàng không của công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không - ACSV