LỄ TRAO CHỨNG CHỈ TAPA FSR LEVEL A
19 11/2021
Chứng chỉ TAPA FSR Level A được cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ kho hàng có cơ sở hạ tầng, hệ thống quản lý an ninh đáp ứng các yêu cầu ở mức độ cao nhất trong lĩnh vực an ninh kh...
Hoạt động trong lĩnh vực phục vụ hàng hóa của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV)
20 09/2019
Hoạt động trong lĩnh vực phục vụ hàng hóa, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV) đã có mối quan hệ đối tác khăng khít với nhiều forwarders trong đó có rất nhi...