TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 7/2022
26 07/2022
Căn cứ tình hình nhân sự thực tế tại đơn vị, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty CP dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV), Công ty ACSV thông báo về việc t...
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 2/2022
24 02/2022
Thông báo tuyển dụng nhân sự nhiều vị trí đợt tháng 2/2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 9/2021
20 09/2021
Căn cứ tình hình nhân sự thực tế tại đơn vị, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty CP dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV), Công ty ACSV thông báo về việc t...
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 2/2021
27 02/2021
Tuyển dụng nhân viên dịch vụ hàng hóa, nhân viên lái xe đầu kéo, nhân viên lái xe xúc nâng, nhân viên chất xếp hàng hóa
không có ảnh
14 02/2020
Thông báo tuyển dụng nhân viên chất xếp hàng hóa hàng không
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2019
14 11/2019
Căn cứ tình hình nhân sự thực tế tại các Phòng/ Đội đồng thời nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty CP dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV), Công ty ACSV thông báo về...
Tin tuyển dụng 2019
26 10/2019
nội dung tóm tắt
Tại ACSV, nguồn vốn con người luôn được quan tâm đầu tư, phát triển để bắt kịp với sự đi lên của chất lượng dịch vụ và yêu cầu từ khách hàng.
17 08/2019
Yếu tố con người là căn bản cốt lõi trong mọi hoạt động của Công ty. Mọi thành công ACSV có được đều bắt nguồn từ sự nỗ lực đóng góp không ngừng nghỉ của từng người lao động. Song ...