Khách hàng

Trong bối cảnh ngành Hàng không trên toàn thế giới nói chung và ngành Hàng không Việt Nam nói riêng đang có sự tăng trưởng cao cả về chất và về lượng, công tác đảm bảo An toàn - An ninh luôn là tiêu chí hàng đầu đối với Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Việt Nam (ACSV).

Hãng hàng không

Đại lý vận tải

Và còn rất nhiều khách hàng khác ...

Xem thêm: Đối tác