Phát triển bền vững

Tại ACSV, chúng tôi thấu hiệu rằng thành công của doanh nghiệp phải gắn với hạnh phúc của con người và phồn vinh của xã hội. Chính vì vậy, mọi hoạt động của ACSV đều hướng đến việc đóng góp giá trị lâu dài cho cộng đồng và môi trường sống, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội.Bảo vệ môi trường

ACSV đang từng bước hạn chế ảnh hưởng của hoạt động khai thác hàng hóa đến môi trường bằng việc đầu tư nâng cấp và thay mới phương tiện, trang thiết bị theo hướng thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng.

  • Hệ thống xe xúc nâng chạy bằng điện giúp giảm xả thải CO, CO¬2 ra môi trường và ô nhiễm tiếng ồn.
  • Hệ thống nhà kho tận dụng ánh sáng mặt trời giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ ban ngày.

Phát triển nguồn nhân lực

ACSV coi con người là tài sản vô giá và yếu tố then chốt quyết định thành công của doanh nghiệp. Đầu tư vào nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch phát triển doanh nghiệp bền vững của ACSV.

  • Chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo chuyên sâu được triển khai cho tất cả cán bộ nhân viên nhằm xây dựng nguồn nhân sự trí tuệ, có phẩm chất đạo đức và lòng say mê với nghề.
  • Đẩy mạnh phát triển văn hóa doanh nghiệp thông qua các hoạt động giao lưu, sinh hoạt tập thể, các cuộc thi nội bộ và khu vực, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ nhân viên cùng gia đình.

Hoạt động vì cộng đồng

ACSV luôn nhận thức rõ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng ngay từ những ngày đầu thành lập và thường xuyên chung tay góp sức vì một xã hội tốt đẹp hơn.

  • Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa hàng năm tại địa phương và các tỉnh thành khác như dâng hương tại nghĩa trang Phú Minh, thăm mẹ Việt Nam Anh Hùng, tặng quà các gia đình chính sách.
  • Tổ chức chương trình tặng quà cho học sinh các trường tiểu học, các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương và vùng sâu vùng xa.