Đào tạo & phát triển là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách nhân sự của ACSV. Với mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo đức, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và tâm huyết với công việc. 

Đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên là một trong những trọng tâm chiến lược được ACSV khai thực hiện. ACSV luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Trung tâm đào tạo ACSV với đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm và tận tâm có thể đào tạo tất cả các nghiệp vụ phục vụ hàng hóa hàng không phù hợp với các quy định của pháp luật và tiêu chuẩn chuẩn quốc tế. Trung tâm đào tạo ACSV cũng là địa chỉ tin cậy giúp người lao động trang bị hành trang để phát triển nghề nghiệp của mình.