Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV)

Liên hệ

Địa chỉ: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Xã Phú Cường,
Huyên Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại liên hệ:
  • Thông tin hàng nhập: +8424-3584-2568 / +8424-3584-1616 Ext 301
  • Thông tin hàng xuất: +8424-3584-4482 Ext: 401
  • Hotline điều hành phục vụ: +849-4363-8898
  • Cho thuê mặt bằng, dịch vụ khác: +8424-3584-1616 Ext: 211
Email: info@acsv.com.vn
Liên hệ các phòng ban
Đội hàng hóa nhập ops.import@acsv.com.vn (+ 84) 2435 841 616 ext 301 (+ 84) 2435 842 568
Đội hàng hóa xuất ops.export@acsv.com.vn (+ 84) 2435 841 616 ext 401/402 (+ 84) 2435 844 482
Đội hàng hóa nội địa ops.domestic@acsv.com.vn (+ 84) 2435 841 616 ext 403
Hotline phục vụ hàng hóa ops.onduty@acsv.com.vn (+ 84) 9 4363 8898
Phản ánh chất lượng dịch vụ feedback@acsv.com.vn (+ 84) 9 4363 8898
Phòng An toàn - Chất lượng - An ninh sqs@acsv.com.vn (+ 84) 24 3584 1616 ext: 255
Phòng Kinh doanh business@acsv.com.vn (+ 84) 2435 841 616 ext 211/212
Phòng Tài chính - Kế toán finance@acsv.com.vn (+ 84) 24 3584 1616 ext: 221
Phòng Nhân sự hr@acsv.com.vn (+ 84) 24 3584 1616 ext 201
Nhập thông tin cá nhân để gửi yêu cầu liên hệ
Bạn cần điền đầy đủ thông tin

Tin tức nổi bật