Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV)

Liên hệ

Địa chỉ: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Xã Phú Cường,
Huyên Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại liên hệ:
  • Thông tin hàng nhập: +8424.3584.2568 / +84 981.628.761
  • Thông tin hàng xuất: +8424.3584.4482 Ext: 401 / +84 961.925.821
  • Hotline điều hành phục vụ: +84.943.638.898
  • Cho thuê mặt bằng, dịch vụ khác: +8424.3584.1616 Ext: 211
Email: info@acsv.com.vn
Liên hệ các phòng ban
Đội hàng hóa nhập ops.import@acsv.com.vn (+ 84) 2435.841.616 ext 301 (+ 84) 2435.842.568 / (+ 84) 981.628.761
Đội hàng hóa xuất ops.export@acsv.com.vn (+ 84) 2435.841.616 ext 401/402 (+ 84) 2435.844.482 / (+84) 961.925.821
Đội hàng hóa nội địa ops.domestic@acsv.com.vn (+ 84) 24.3584.1616 ext 700 (+84) 984.546.861
Đội sân đỗ ops.ramp@acsv.com.vn (+84) 868.512.683
Đội khai thác chất xếp ktcx@acsv.com.vn (+ 84) 24.3584.1616 ext 600 (+84) 981.215.861
Phòng điều hành ops.onduty@acsv.com.vn sqs@acsv.com.vn (+ 84) 943.638.898
Phòng Kinh doanh business@acsv.com.vn (+ 84) 24.3584.1616 ext 211/212; (+ 84) 98 472.1155;
Phòng Tài chính - Kế toán finance@acsv.com.vn (+ 84) 24.3584.1616 ext: 221
Phòng Nhân sự hr@acsv.com.vn (+ 84) 24.3584.1616 ext 201

Tin tức nổi bật