Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV) được thành lập từ năm 2009, với tên gọi ban đầu là Công ty Dịch vụ hàng hóa hàng không (ACS) – trực thuộc TCT Cảng hàng không miền Bắc.
Hoạt động trong lĩnh vực phục vụ hàng hóa hàng không, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV) thấu hiểu sâu sắc việc tuân thủ các yêu cầu, tiêu chuẩn dịch vụ của ngành hàng không quốc tế là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của Công ty. 

Trong bối cảnh ngành Hàng không trên toàn thế giới nói chung và ngành Hàng không Việt Nam nói riêng đang có sự tăng trưởng cao cả về chất và về lượng, công tác đảm bảo An toàn - An ninh luôn là tiêu chí hàng đầu đối với Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Việt Nam (ACSV).
Với định hướng phát triển bền vững, ACSV nhận thức rõ trách nhiệm của việc bảo vệ môi trường trong và ngoài khu vực Nhà Ga Hàng hóa. Bằng việc đầu tư vào các trang thiết bị và hệ thống quản lý môi trường, ACSV đang từng bước hạn chế và giảm thiểu tác động đến môi trường từ hoạt động kinh doanh.
Trong bối cảnh ngành Hàng không trên toàn thế giới nói chung và ngành Hàng không Việt Nam nói riêng đang có sự tăng trưởng cao cả về chất và về lượng, công tác đảm bảo An toàn - An ninh luôn là tiêu chí hàng đầu đối với Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Việt Nam (ACSV).