Biểu mẫu sử dụng dịch vụ

22/08/2019
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như để thuận tiện cho khách hàng khi đến với ACSV. ACSV xin cập nhật một số biểu mẫu ủy quyền như sau:

STT

Tài liệu - biểu mẫu

Tải về

1

Ủy quyền dài hạn

2

Giấy giới thiệu dài hạn

3

Giấy đăng ký hình thức nhận thông báo hàng về

4

Giấy đăng ký mẫu dấu vuông

5

Mẫu phiếu yêu cầu dịch vụ phục vụ hàng đặc biệt