Biểu mẫu sử dụng dịch vụ

26/11/2023

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như để thuận tiện cho khách hàng khi đến với ACSV. ACSV xin cập nhật một số biểu mẫu ủy quyền như sau:
 

STT

Tài liệu - biểu mẫu

 

1

Giấy đăng ký hình thức nhận thông báo hàng về

Tải về

2

Đăng ký mẫu dấu vuông

Tải về

3

Giấy đăng ký nhận thông tin hóa đơn điện tử

Tải về

4

Giấy ủy quyền

Tải về

5

Giấy giới thiệu

Tải về

6

Đăng ký mẫu dấu chữ ký

Tải về