Hàng nhập quốc tế

12/08/2019
Về tổng thể, quy trình phục vụ hàng hóa nhập tại kho hàng ACSV bao gồm 06 bước, bắt đầu từ khi hàng hóa được dỡ khỏi tàu bay khi tàu bay hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Nội Bài.


1. Hàng hóa được vận chuyển từ vị trí đỗ tàu bay đến Khu vực lưu trữ mâm hàng của ACSV

2. Hàng hóa được lưu trữ tại khu vực lưu ULD của ACSV

3. Nhân viên khai thác hàng đến của ACSV dỡ hàng, phân chia thành các MAWB/HAWB riêng biệt.

4. Lưu trữ hàng hóa trong khu vực lưu hàng nhập ACSV.

5. Nhân viên ACSV thông báo hàng về cho khách, khách hàng đến làm thủ tục nhận hàng tại kho ACSV. Trước khi làm thủ tục, nhân viên sẽ kiểm tra tình trạng thông quan hải quan của lô hàng.

6. Sau khi Khách hàng đã đóng các chi phí dịch vụ tại ACSV, nhân viên trả hàng sẽ kiểm tra tình trạng thông quan hải quan của lô hàng. Nếu lô hàng đã đủ điều kiện thông quan, nhân viên trả hàng sẽ xếp hàng lên phương tiện vận tải của khách hàng tại khu vực trả hàng.

Ghi chú:

Khách hàng sẽ phải đóng bổ sung phí xử lý hàng hóa nếu quá 2 giờ kể từ khi in PXK, phí lưu kho nếu quá 2 giờ kể từ khi in VCT. Vui lòng liên hệ nhân viên Đội HHN để biết thông tin chi tiết.