Hàng xuất quốc tế

02/06/2023

111Phiếu hướng dẫn gửi hàng hóa xuất:
-   Khách hàng nhập thông tin hướng dẫn gửi hàng hóa xuất Tại đây.

Quy trình phục vụ hàng hóa xuất Về tổng thể, quy trình phục vụ hàng hóa xuất tại kho hàng ACSV bao gồm 07 bước, bắt đầu từ khi hàng hóa được hạ tại khu vực tiếp nhận hàng kho ACSV & kết thúc khi hàng hóa được chất xếp lên tàu bay tại sân đỗ.

 


1/ Tiếp nhận hàng:

-   Khách hàng hoàn thiện thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu (Khai báo hải quan điện tử, nhận mã định danh, …)
-   Khách hàng đặt chỗ với hàng vận chuyển và nhận booking từ hãng vận chuyển
-   Khách hàng thực hiện việc đóng gói, tem nhãn cho hàng hóa
-   Khách hàng trình bộ hồ sơ lô hàng cho nhân viên tiếp nhận (Booking, SLI, các giấy tờ khác có liên quan đến lô hàng)
-   Khách hàng cung cấp biển số xe cho nhân viên tiếp nhận hàng và cho xe vào vị trí hạ hàng xuống thêm tiếp nhận hàng theo vị trí được chỉ định.
-   Nhân viên chất xếp của ACSV hạ hàng của khách từ trên xe tải xuống thềm tiếp nhận hàng.
-   Nhân viên tiếp nhận hàng của ACSV thực hiện nghiệp vụ tiếp nhận hàng trước sự chứng kiến và xác nhận của khách (Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, tem nhãn, đo kích thước, kiểm tra trọng lượng hàng, …).
-   Soi chiếu an ninh (Kiểm tra an ninh) hàng hóa.
-   Hoàn thiện phiếu cân hàng (SLI).
-   Khách hàng thanh toán các khoản phí có liên quan tại quầy thu tiền của ACSV
-   Khách hàng nộp SLI cho hãng vận chuyển và phối hợp với hãng vận chuyển để xuất AWB cho lô hàng.

2/ Lưu kho hàng hóa:

-   ACSV căn cứ vào yêu cầu phục vụ của hàng hóa đã được khách hàng kê khai trên SLI và tem nhãn kiện hàng để lưu kho hàng hóa theo đúng yêu cầu.

3/ Xuất hàng theo chuyến bay:

-   ACSV căn cứ kế hoạch chất xếp của hãng vận chuyển để tiến hành việc chất xếp hàng hóa lên các ULD hay chuồng hàng rời theo quy định.
-   ACSV thực hiện việc cân các ULD hàng để phục vụ cho việc làm tải của chuyển bay.

4/ Làm tài liệu chuyến bay:

-   ACSV làm tài liệu cho chuyến bay theo thực tế hàng hóa được chất xếp lên chuyến bay.
-   ACSV lập và gửi các điện văn phục vụ theo tiêu chuẩn và gửi đi các địa chỉ có liên quan (hãng vận chuyển, sân bay đến, sân bay chuyển tiếp, …)

5/ Bàn giao hàng hóa:

-   ACSV bàn giao các ULD hàng hóa đã hoàn thành chất xếp cho công ty phục vụ mặt đất để chất xếp hàng lên tàu bay theo tiêu chuẩn của Hãng hàng không.