Hoạt động trong lĩnh vực phục vụ hàng hóa, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV) đã có mối quan hệ đối tác khăng khít với nhiều forwarders trong đó có rất nhiều tên tuổi nôi bật như: DHL, Kuehne + Nagel, DB Schenker Logistics, Panalpina, Nippon Express, Expeditors, SDV,DSV, Ceva… Lực lượng khách hàng này luôn được chúng tôi đánh giá là đối tác chiến lược trong dài hại và ACSV sẽ nỗ lực hết mình nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu từ các đối tác trên.
Hoạt động trong lĩnh vực phục vụ hàng hóa, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV) đã có mối quan hệ đối tác khăng khít với nhiều forwarders trong đó có rất nhiều tên tuổi nôi bật như: DHL, Kuehne + Nagel, DB Schenker Logistics, Panalpina, Nippon Express, Expeditors, SDV,DSV, Ceva… Lực lượng khách hàng này luôn được chúng tôi đánh giá là đối tác chiến lược trong dài hại và ACSV sẽ nỗ lực hết mình nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu từ các đối tác trên.