TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH KAIZEN-5S

30/01/2024

 

Sáng nay ngày 12/01/2024, tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Hàng không Việt Nam (ACSV) đã diễn ra buổi lễ “Phát động triển khai chương trình Kaizen-5S và ký cam kết thực hiện ý tưởng sáng kiến cải tiến trong năm 2024”. Đến tham dự buổi lễ có Ông Hoàng Mạnh Hà – Phó Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Đức Minh -Phó Tổng Giám đốc - Chủ tịch CĐCS, Ông Lương Văn Sáng - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng Ban chỉ đạo Kaizen-5S cùng các thành viên trong Ban Kaizen-5S và nhóm Core team. Tại buổi lễ, Ông Lương Văn Sáng – Phó Tổng Giám đốc – Trưởng ban chỉ đạo Kaizen 5S đã đánh giá kết quả thực hiện triển khai Kaizen 5S năm 2023 và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của việc triển khai có hiệu quả Kaizen 5S, đẩy mạnh phong trào cải tiến sáng kiến (CTSK) nhân dịp chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty.

Tại lễ phát động, thay mặt Ban Điều hành tham dự và chỉ đạo hội nghị, ông Hoàng Mạnh Hà – Phó Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo hoạt động Kaizen 5S đã làm tốt nhiệm vụ trong năm 2023 và cần đi vào thiết thực, hiệu quả và mang lại giá trị trong năm 2024 và những năm tiếp theo, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng dịch vụ và hình ảnh, uy tín của Công ty trong con mắt đối tác, khách hàng và các tổ chức có liên quan.

Trên tinh thần phấn khởi và quyết tâm của Ban lãnh đạo Công ty, Ban chỉ đạo Kaizen 5S và tất cả các thành viên tham dự Lễ phát động, ông Lương Văn Sáng – Phó TGĐ – Trưởng ban chỉ đạo Kaizen 5S đã chủ trì Lễ ký cam kết thực hiện và đăng ký CTSK của các Phòng/Đội đồng thời biểu dương các Đơn vị đã đăng ký vượt mức chỉ tiêu Công ty và Ban đã giao, qua đó cũng mong muốn các Trưởng phòng/ Đội trưởng và các thành viên Core Team sẽ lan tỏa, truyền cảm hứng để việc thực hiện Kaizen 5S và CTSK trở thành thói quen của toàn thể CBNV Công ty, chúc các Phòng/ Đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng tại Lễ phát động, ông Nguyễn Ngọc Nam – Phó phòng KTCN đại diện khối các Phòng, ông Trần Mạnh Thuần – Đội trưởng Đội KTCX đại diện khối các Đội phát biểu, cam kết trước Ban Lãnh đạo Công ty, Ban Kaizen 5S và các thành viên tham dự Lễ phát động quyết tâm thực hiện đúng kế hoạch được triển khai, truyền thông, khích lệ, động viên để Người lao động tại Đơn vị mình tích cực tham gia và hoàn thành xuất sắc các nội dung đã cam kết.

Buổi lễ kết thúc trong không khí phấn khởi, quyết tâm của các thành viên và trên tinh thần đó toàn thể CBNV Công ty tự tin sẽ chào đón năm 2024 với những thành công vượt bậc của hoạt động Kaizen 5S và CTSK chào mừng Kỷ niệm 15 năm ngày Thành lập Công ty.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ phát động.

 

Sáng nay ngày 12/01/2024, tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Hàng không Việt Nam (ACSV) đã diễn ra buổi lễ “Phát động triển khai chương trình Kaizen-5S và ký cam kết thực hiện ý tưởng sáng kiến cải tiến trong năm 2024”. Đến tham dự buổi lễ có Ông Hoàng Mạnh Hà – Phó Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Đức Minh -Phó Tổng Giám đốc - Chủ tịch CĐCS, Ông Lương Văn Sáng - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng Ban chỉ đạo Kaizen-5S cùng các thành viên trong Ban Kaizen-5S và nhóm Core team. Tại buổi lễ, Ông Lương Văn Sáng – Phó Tổng Giám đốc – Trưởng ban chỉ đạo Kaizen 5S đã đánh giá kết quả thực hiện triển khai Kaizen 5S năm 2023 và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của việc triển khai có hiệu quả Kaizen 5S, đẩy mạnh phong trào cải tiến sáng kiến (CTSK) nhân dịp chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty.

Tại lễ phát động, thay mặt Ban Điều hành tham dự và chỉ đạo hội nghị, ông Hoàng Mạnh Hà – Phó Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo hoạt động Kaizen 5S đã làm tốt nhiệm vụ trong năm 2023 và cần đi vào thiết thực, hiệu quả và mang lại giá trị trong năm 2024 và những năm tiếp theo, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng dịch vụ và hình ảnh, uy tín của Công ty trong con mắt đối tác, khách hàng và các tổ chức có liên quan.

Trên tinh thần phấn khởi và quyết tâm của Ban lãnh đạo Công ty, Ban chỉ đạo Kaizen 5S và tất cả các thành viên tham dự Lễ phát động, ông Lương Văn Sáng – Phó TGĐ – Trưởng ban chỉ đạo Kaizen 5S đã chủ trì Lễ ký cam kết thực hiện và đăng ký CTSK của các Phòng/Đội đồng thời biểu dương các Đơn vị đã đăng ký vượt mức chỉ tiêu Công ty và Ban đã giao, qua đó cũng mong muốn các Trưởng phòng/ Đội trưởng và các thành viên Core Team sẽ lan tỏa, truyền cảm hứng để việc thực hiện Kaizen 5S và CTSK trở thành thói quen của toàn thể CBNV Công ty, chúc các Phòng/ Đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng tại Lễ phát động, ông Nguyễn Ngọc Nam – Phó phòng KTCN đại diện khối các Phòng, ông Trần Mạnh Thuần – Đội trưởng Đội KTCX đại diện khối các Đội phát biểu, cam kết trước Ban Lãnh đạo Công ty, Ban Kaizen 5S và các thành viên tham dự Lễ phát động quyết tâm thực hiện đúng kế hoạch được triển khai, truyền thông, khích lệ, động viên để Người lao động tại Đơn vị mình tích cực tham gia và hoàn thành xuất sắc các nội dung đã cam kết.

Buổi lễ kết thúc trong không khí phấn khởi, quyết tâm của các thành viên và trên tinh thần đó toàn thể CBNV Công ty tự tin sẽ chào đón năm 2024 với những thành công vượt bậc của hoạt động Kaizen 5S và CTSK chào mừng Kỷ niệm 15 năm ngày Thành lập Công ty.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ phát động.

 

Sáng nay ngày 12/01/2024, tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Hàng không Việt Nam (ACSV) đã diễn ra buổi lễ “Phát động triển khai chương trình Kaizen-5S và ký cam kết thực hiện ý tưởng sáng kiến cải tiến trong năm 2024”. Đến tham dự buổi lễ có Ông Hoàng Mạnh Hà – Phó Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Đức Minh -Phó Tổng Giám đốc - Chủ tịch CĐCS, Ông Lương Văn Sáng - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng Ban chỉ đạo Kaizen-5S cùng các thành viên trong Ban Kaizen-5S và nhóm Core team. Tại buổi lễ, Ông Lương Văn Sáng – Phó Tổng Giám đốc – Trưởng ban chỉ đạo Kaizen 5S đã đánh giá kết quả thực hiện triển khai Kaizen 5S năm 2023 và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của việc triển khai có hiệu quả Kaizen 5S, đẩy mạnh phong trào cải tiến sáng kiến (CTSK) nhân dịp chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty.

Tại lễ phát động, thay mặt Ban Điều hành tham dự và chỉ đạo hội nghị, ông Hoàng Mạnh Hà – Phó Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo hoạt động Kaizen 5S đã làm tốt nhiệm vụ trong năm 2023 và cần đi vào thiết thực, hiệu quả và mang lại giá trị trong năm 2024 và những năm tiếp theo, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng dịch vụ và hình ảnh, uy tín của Công ty trong con mắt đối tác, khách hàng và các tổ chức có liên quan.

Trên tinh thần phấn khởi và quyết tâm của Ban lãnh đạo Công ty, Ban chỉ đạo Kaizen 5S và tất cả các thành viên tham dự Lễ phát động, ông Lương Văn Sáng – Phó TGĐ – Trưởng ban chỉ đạo Kaizen 5S đã chủ trì Lễ ký cam kết thực hiện và đăng ký CTSK của các Phòng/Đội đồng thời biểu dương các Đơn vị đã đăng ký vượt mức chỉ tiêu Công ty và Ban đã giao, qua đó cũng mong muốn các Trưởng phòng/ Đội trưởng và các thành viên Core Team sẽ lan tỏa, truyền cảm hứng để việc thực hiện Kaizen 5S và CTSK trở thành thói quen của toàn thể CBNV Công ty, chúc các Phòng/ Đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng tại Lễ phát động, ông Nguyễn Ngọc Nam – Phó phòng KTCN đại diện khối các Phòng, ông Trần Mạnh Thuần – Đội trưởng Đội KTCX đại diện khối các Đội phát biểu, cam kết trước Ban Lãnh đạo Công ty, Ban Kaizen 5S và các thành viên tham dự Lễ phát động quyết tâm thực hiện đúng kế hoạch được triển khai, truyền thông, khích lệ, động viên để Người lao động tại Đơn vị mình tích cực tham gia và hoàn thành xuất sắc các nội dung đã cam kết.

Buổi lễ kết thúc trong không khí phấn khởi, quyết tâm của các thành viên và trên tinh thần đó toàn thể CBNV Công ty tự tin sẽ chào đón năm 2024 với những thành công vượt bậc của hoạt động Kaizen 5S và CTSK chào mừng Kỷ niệm 15 năm ngày Thành lập Công ty.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ phát động.