Tại ACSV, nguồn vốn con người luôn được quan tâm đầu tư, phát triển để bắt kịp với sự đi lên của chất lượng dịch vụ và yêu cầu từ khách hàng.

17/08/2019
Yếu tố con người là căn bản cốt lõi trong mọi hoạt động của Công ty. Mọi thành công ACSV có được đều bắt nguồn từ sự nỗ lực đóng góp không ngừng nghỉ của từng người lao động. Song song với sự phát triển của ACSV, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng được cải thiện, nâng cao, nhờ thế người lao động càng thêm gắn bó và hăng say làm việc, đóng góp cho Công ty.Tại ACSV, nguồn vốn con người luôn được quan tâm đầu tư, phát triển để bắt kịp với sự đi lên của chất lượng dịch vụ và yêu cầu từ khách hàng. Các thành viên tham gia đại gia đình ACSV có cơ hội được thử sức trong một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo chuyên sâu liên tục về các kiến thức phục vụ hàng hóa hàng không theo tiêu chuẩn quốc tế. Toàn bộ các cán bộ công nhân viên khi tham gia làm việc tại ACSV sẽ được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi theo đúng qui định pháp luật về lao động. Công ty luôn nỗ lực hết mình trong việc gia tăng và củng cố lợi ích cả về mặt vật chất và tình thân của tất cả cán bộ công nhân viên.