CẬP NHẬT MỘT SỐ BIỂU MẪU LÀM THỦ TỤC NHẬN HÀNG TẠI KHO ACSV NĂM 2021

03/12/2020

Nhằm thông báo tới khách hàng các quy định trong việc làm thủ tục nhận hàng tại kho, ACSV xin gửi nội dung hướng dẫn nhận hàng kèm các mẫu đăng ký dài hạn như sau:

 

1. Hướng dẫn nhận hàng

 -         Tải về

2. Các biểu mẫu thường dùng

-          Giấy đăng ký hình thức nhận thông báo hàng về (BM-HHN-17)

-          Mẫu ủy quyền dài hạn (BM-HHN-18)

-          Đăng ký mẫu dấu vuông (BM-HHN-20)

-          Giấy giới thiệu dài hạn (BM-HHN-25)

-          Đăng ký mẫu dấu chữ ký (BM-HHN-36)

-          Giấy đăng ký nhận thông tin hóa đơn điện tử (BM-HHN-48)

-          Mẫu ủy quyền cá nhân (BM-HHN-50)

 

Trân trọng thông báo !