Cập nhật một số biểu mẫu ủy quyền cho khách hàng của ACSV.

23/09/2019

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như để thuận tiện cho khách hàng khi đến với ACSV. ACSV xin cập nhật một số biểu mẫu ủy quyền như sau.

1. Giấy ủy quyền dài hạn. Quý khách vui lòng tải về tại đây

2. Giấy đăng ký hình thức nhận thông báo hàng về. Quý khách vui lòng tải về tại đây

3. Giấy đăng ký mẫu dấu vuông. 
Quý khách vui lòng tải về tại đây

4. Giấy giới thiệu dài hạn. Quý khách vui lòng tải về tại đây


5. Mẫu Phiếu yêu cầu dịch vụ phục vụ hàng đặc biệt. Quý khách vui lòng tải về tại đây