ACSV TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

24/06/2024

Ngày 21/6, tại TP. Hạ Long – Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Hàng không Việt Nam ACSV tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 cùng các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Báo cáo tại Đại hội, Ban điều hành Công ty cho biết thị trường hàng hóa hàng không năm 2023 khan hiếm số lượng các chuyến bay charter/extra hơn so với các năm trước đó. Vào mùa cao điểm tại ACSV cũng không ghi nhận sự tăng trưởng lớn về sản lượng. Mặc dù phải đối mặt tình hình khó khăn kể trên, nhưng với sự định hướng đúng đắn của Hội đồng quản trị, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Điều hành, và bằng tất cả sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ CBNV, ACSV đã hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2023, tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Hàng hóa hàng không.

Năm 2024 được đánh giá là vẫn còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị Công ty ACSV đã họp thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Trong đó, Công ty tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao thị phần, mở rộng tệp khách hàng trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, nằm trong kế hoạch khai thác nhà ga hàng hóa mở rộng CT2 - dự án được kỳ vọng nâng tổng công suất phục vụ hàng hóa tăng gấp đôi so với hiện tại, ACSV sẽ chú trọng đầu tư vào trang thiết bị hạ tầng hiện đại, khai thác tối đa công suất dự kiến và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm tối ưu hóa hiệu suất làm việc.

Kết thúc phiên họp, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tất cả các nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ đều 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên ACSV 2024 đã kết thúc trong không khí vui tươi và phấn khởi. Đây là năm thứ 15 trong hành trình phát triển của ACSV, trên chặng đường sắp tới với những thời cơ và vận hội phát triển mới, các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo cùng tập thể CBNV ACSV luôn vững tin với nền tảng về nhân lực, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, kinh nghiệm, thương hiệu..., ACSV đủ tiềm lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch của năm 2024, khẳng định vị thế và thương hiệu của ACSV trên thị trường hàng hóa hàng không./