TRAO QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG SÁNG KIẾN CẢI TIẾN ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN ĐÌNH LÂM

23/11/2021

Trong ngày 22/11/2021, Tổng Giám đốc Vương Thanh Bình đã ký QĐ số 1426/QĐ-ACSV-NS về việc khen thưởng đột xuất đối với Ông Nguyễn Đình Lâm - Phó phòng Điều hành về sáng kiến quy hoạch mặt bằng nhằm tăng công suất khai thác tại kho phục vụ hàng hóa Xuất quốc tế ACSV. Sau khi nghiên cứu, thảo luận với các Đội thuộc khối khai thác và tiến hành quy hoạch khai thác thử, phân tích và xem xét tính khả thi của phương án, hệ thống đánh giá đây là phương án hoàn toàn phù hợp, trở thành một trong những sáng kiến quan trọng, góp phần tối đa hóa diện tích mặt bằng phục vụ, giảm ùn tắc trong khung giờ cao điểm, từ đó góp phần nâng cao năng suất và chất lượng phục vụ của Công ty. Ban lãnh đạo Công ty biểu dương tinh thần sáng tạo, nỗ lực tìm tòi những giải pháp, sáng kiến hiệu quả đóng góp cho đơn vị của đồng chí Nguyễn Đình Lâm cùng các cộng sự.


Qua đây, Ban Tổng Giám đốc mong muốn gửi đi thông điệp nhằm động viên, khuyến khích tập thể CBNV Công ty mạnh dạn đưa ra các ý tưởng và sáng kiến phục vụ công tác sản xuất, nhằm nâng cao năng suất lao động, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp tới khách hàng.