Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Hàng không Việt Nam tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023 và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích năm 2022

03/05/2023
          Ngày 14/4/2023 vừa qua, Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Hàng không Việt Nam (ACSV) đã long trọng tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023 và Lễ khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị người lao động

          Chương trình Hội nghị Người lao động vinh dự được đón tiếp các đại biểu là thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty, cán bộ các Phòng/ Đội cùng 122 đại biểu đại diện cho toàn thể 494 người lao động tại Công ty.
Là hoạt động thường niên, Hội nghị Người lao động ACSV năm 2023 được tổ chức với mục đích nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ, trách nhiệm của NLĐ. Trong không khí cởi mở và dân chủ, Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023; tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động. Hội nghị cũng tập trung đối thoại, trao đổi về các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách của Công ty và quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Ông Vương Thanh Bình – Tổng giám đốc Công ty ACSV phát biểu tại Hội nghị

          Tại hội nghị lần này 100% các ý kiến đều đã được giải quyết thỏa đáng ở cấp cơ sở, chỉ có 02 ý kiến được nêu ở cấp Công ty cảm ơn BLĐ, các Phòng chức năng đã duy trì tốt việc thực hiện chế độ chính sách đối với Người lao động như hiện tại và mong muốn Công ty sẽ tiếp tục duy trì và làm tốt hơn nữa các chế độ chính sách đảm bảo người lao động yên tâm công tác, gắn bó, phát triển lâu dài

Ông Vương Thanh Bình – Tổng giám đốc Công ty giải đáp các thắc mắc của người lao động.


Ông Lương Văn Sáng – Phó tổng giám đốc Công ty ACSV phát biểu tại Hội nghị

Ông Hoàng Mạnh Hà – Phó Tổng giám đốc công ty ACSV phát biểu tại Hội nghị

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Vương Thanh Bình - Tổng Giám đốc Công ty đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích của các phong trào thi đua lao động sản xuất, tinh thần vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của các Bộ phận và toàn thể CBCNV người lao động trong Công ty. Bên cạnh đó cũng chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, thách thức của năm 2023 đối với Công ty, yêu cầu CBCNV phát huy tinh thần lao động nhiệt tình, đoàn kết sáng tạo, nỗ lực để sẵn sàng đối mặt với những thách thức mới và hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra trong năm 2023.
          Hội nghị đã thông qua biên bản cuộc họp và nhất trí các giải pháp chính thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, quyết tâm đoàn kết phấn đấu vượt mọi khó khăn, thách thức để thực hiện nhiệm vụ và định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới.
Nhân dịp này, Công ty ACSV đã biểu dương và khen thưởng các danh hiệu của Tổng Công ty gồm: 03 Chiến sỹ thi đua Cấp Cơ sở, 06 Giấy khen của TGĐ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; Giấy khen của Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Hàng không VN cho 07 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 03 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và 15 CBNV Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.